Uzmanlıklar

Dünyada uygulanan jenerik yaklaşımlar ve iş yapış biçimleri gelişen süreçte yerini artık uzmanlıklara bırakmaktadır. Teknolojinin sunduğu imkanlarla bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı günümüzde, iletişim alanında verilen hizmetin kalitesi ve derinliği, faaliyet gösterilen uzmanlık alanlarındaki tecrübe ve güçlü bilgiye sahip olmak artık çok daha önemli ve değerli hale gelmiş bulunuyor. Kimi iletişim şirketleri, geçmişte ve hatta bugün bile verdikleri danışmanlık hizmetinde her tür fonksiyonu bir arada sunmaya gayret ederken, derinleşme ve bilgide yoğunlaşmayı gözden kaçırıyor. Oysa günümüz koşullarında belli alanlarda uzmanlaşmak ve derinleşmek, danışmanlık hizmeti alan şirketlere çok daha büyük bir katma değer olarak yansıyor.

Biz; Bersay olarak dünyadaki trendlerin öncü uygulayıcısı olarak her konuda olduğu gibi hizmet alanlarımızda da uzmanlaşmanın ve derinleşmenin önemine inanıyor, gereğini yapıyor ve 13 uzmanlık alanında deneyimli ve tam donanımlı kadrolarımızla hizmet sunuyoruz.