İnsan Kıymetleri® \ Stajyer Politikamız

Bersay İletişim Grubu oluşturduğu staj süreciyle; öğrencilere kariyer seçimlerinde ve bireysel gelişimlerinde destek olabilmeyi ve aynı zamanda da onları, şirkete değer katabilecekleri pozisyonlarda görevlendirmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda;


1. Üniversitelerin İletişim ve Sosyal Bilimler lisans ve yüksek lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, ancak BİG ilkeleri doğrultusunda staj olanağı tanınmaktadır.

2. Staj süresinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için 22 iş günü altındaki staj başvuruları kabul edilmemektedir. Staj süresi en az 12 haftadır.

3. Mevcut durumda uygun stajyer adayı yoksa üniversitelerin İletişim ve Sosyal Bilimler Fakültelerine ilan gönderilerek duyuru yapılır.

4. Tüm başvurular info@bersay.com.tr ve web sitesi üzerinden yapılır ve uygun görülen adaylar görüşmeye çağrılır.

5. Başvuran tüm adaylarla karşılıklı mülakat yapılır. Mülakat, öğrencilerin iletişim literatürüne ne kadar yatkın olduklarını, sözlü iletişim becerileri ile yaratıcı düşüncelerini öğrenmeye yöneliktir.

6. Ajans başkanı tarafından adaylar değerlendirilir. Adaylar arasından en yüksek başarıyı elde edenlere staj koşulları anlatılır ve staj teklifi yapılır.

7. Staja başlaması kararlaştırılan kişi/kişilere, telefon, faks veya e-posta ile sonuçlar bildirilir.

8. Staj programı bittikten sonra Ajans Başkanı tarafından “Bersay Staj Sertifikası” hazırlanır. 12 Haftadan az staj yapan stajyerlere staj sertifikası verilmez.

9. Stajyerlerimiz tüm yasal haklara sahiptir.