Pazarlama İletişimi

Global ekonominin içinden geçmekte olduğu küresel daralmanın da etkisiyle, şirketler iletişim çalışmalarında pazarlamaya yönelik çözümlemeler, pazar paylarını artırmaya dönük stratejiler ve marka değerlerinin artırılmasının yanında sıcak satışa yönlendirici stratejik planlamalara da yani “Pazarlama İletişimine“ de ciddi şekilde ihtiyaç duymaya başladılar.

“Pazarlama İletişimi”, bugüne kadar reklam, halkla ilişkiler, promosyon ve kişisel satış olarak tanımlanırken; günümüzde ürünün özellikleri ve ambalajlanmasıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir kavram haline geldi.

Bersay Danışmanlık olarak “Pazarlama İletişimi"ni şirketlerin iletişim amaçlarının ve uzun dönemli ana faaliyetlerinin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynak dağılımının yapılması ve faaliyetlerin yönünün saptanması” şeklinde tanımlıyoruz.

Özetle biz, müşterilerimizin pazarlama iletişimi fırsatlarını değerlendirerek, hedefleri doğrultusunda alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirerek, ürün-fayda stratejisi, ürün-konumlandırma stratejisi gibi alanlarda pazarlama iletişimi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Daha fazla bilgi için lütfen info@bersay.com.tr ulaşınız.