NPQ

NPQ TÜRKİYE HAKKINDA    

*NPQ (New Perspectives Quarterly) dünya fikir arenasının ‘çıtası en yüksek’ düzeydeki fikir adamlarının hoşgörü zemini içinde buluşup tartıştığı; örneğine rastlanmayan, kendine özgü bir kültür dergisidir.  

*NPQ Türkiye dergisinin imtiyaz sahibi Ali Saydam, Yayın Danışmanı rahmetli Halit Refiğ ve Sorumlu Yayın Yönetmeni Ülkü Karaosmanoğlu, 1998 İlkbaharı’ndan 2011 Sonbaharı’na kadar dönem dönem değişen Yayın Kurulu ve üyelerinin değerli katkılarıyla NPQ Türkiye’yi birlikte yayına hazırladılar.  

*NPQ için en özlü açıklamayı Latin Amerikalı yazar Carlos Fuentes yapmış: “NPQ bütün entelektüel dünyanın buluşup tartıştığı tek merkezdir.” NPQ Türkiye için de en özlü açıklama 90’lı yıllardaki Yayın Kurulu toplantılarından birinde üyelerimizden Prof. Dr. Yılmaz Esmer’den gelmişti: “Anlaşmamak üzerine anlaşıyoruz.”  

*NPQ Türkiye yayımlandığı 8 yıllık dönemde hem başlıbaşına bir “vizyon dergisi” olarak hem de düzenlediği paneller ve televizyon programlarıyla seçkin bir hedef kitlenin belleklerinde değerli bir yer edinmiştir. (2004 yılında ATV’nin yanı sıra bir dönem yayın hayatına katılan A Kanal’da “NPQ Tartışıyor” adlı program, (Videoları internetten hâlâ ilgiyle izleniyor) daha öncesinde farklı bir formatta 2001-2002 yılları içinde Pazar günleri NTV’de yayınlanmıştı.)  

*NPQ, ideolojilerüstü ‘sosyal politik yorum dergisi’dir. İmtiyaz sahibi Ali Saydam’ın ifadesiyle NPQ, “tasallutu olmayan” bir dergidir.  

*Merkezi Los Angeles’ta olan NPQ dergisinde ekonomiden çevre sorunlarına, kültürden bilime; pek çok alanda kayda değer yorumlara yer verildi. Düşünce adamları, devlet başkanları, ekonomistler, tarihçiler, bilim adamları, sivil toplum örgütlerinin liderleri bu dergide buluşarak uzmanlık alanlarındaki en “derinlikli” bakış açılarını yansıttılar. Derginin son sayısı 2011 İlkbaharı’nda yayınlandı.

Cilt 1 Sayı 1
Cilt 1 Sayı 2
Cilt 1 Sayı 3
Cilt 1 Sayı 4
Cilt 2 Sayı 1
Cilt 2 Sayı 2
Cilt 2 Sayı 3
Cilt 2 Sayı 4
Cilt 3 Sayı 1
Cilt 3 Sayı 2
Cilt 3 Sayı 3
Cilt 3 Sayı 4
Cilt 4 Sayı 1
Cilt 4 Sayı 2
Cilt 4 Sayı 3
Cilt 4 Sayı 4
Cilt 5 Sayı 1
Cilt 5 Sayı 2
Cilt 5 Sayı 3
Cilt 5 Sayı 4
Cilt 5 Sayı Özel
Cilt 6 Sayı 1
Cilt 6 Sayı 2
Cilt 6 Sayı 3
Cilt 6 Sayı 4
Cilt 6 Sayı Özel
Cilt 7 Sayı 1
Cilt 7 Sayı 2
Cilt 7 Sayı 3
Cilt 7 Sayı 4
Cilt 7 Sayı 5
Cilt 8 Sayı 1
Cilt 8 Sayı 2
Cilt 8 Sayı 3
Cilt 8 Sayı 4
Cilt 8 Sayı 5
Cilt 9 Sayı 1