Medya İlişkileri Eğitimi

Medya İlişkileri Eğitimi’nin hedef kitlesi; Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, orta kademe yöneticiler ile kurumunu görsel ve yazılı medyada ‘kurum sözcüsü’ olarak temsil eden, medya iletişimi konusunda yetkinliklerini artırmak isteyen tüm yöneticilerdir.

Medya İlişkileri Eğitimi’nin temel amacı, katılımcıların kurumlarını temsilen üçüncü şahıs ve medya gibi kuruluşlarla yapacakları her tür ilet işim, konuşma, konferans ve röportajlarda kullanabilecekleri; bilgi, iletişim ve ifade becerilerini geliştirmektir. Eğitim içeriği, bu amaca hizmet edecek şekilde kuruluşun ve katılımcıların gereksinim ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmış ve içeriklendirilmiştir. 

Bersay İletişim Enstitüsü’nce verilmekte olan, Medya İlişkileri Eğitimi’nin güçlü olduğu unsurların başında, sektörel deneyimlerle bilimsel bilgi birikiminin bir potada eritilerek, profesyonel dünyanın ihtiyacı doğrultusunda yeniden içeriklendirilmesi gelmektedir. Stratejik İletişim Danışmanlığı bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak, eğitime katılanlara, iletişimin unsurları, medyanın kullanımı ve medya ile ilişkiler konusunda, önermeler, yönlendirmeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Eğitimin başarılı olması amacıyla; konusunda uzman, medyaya ilişkin temel kurumsal işleyiş ve kültürü, teorik bilgi temelleriyle ve uygulamanın içindeki işleyişi ile aktarabilecek bir kadro oluşturulmuştur. Mesleki birikiminin yanı sıra, önemli başarılara imza atmış eğitmen kadrosu, katılımcılara, yoğunlaştırılmış bir eğitim vermektedir.  

Uygulamalı eğitim aşamasında, senaryolara dayanarak, kriz anında medya açıklaması, basın toplantısı, TV canlı yayını, gazete röportajı gibi vâka çalışmaları yapılmaktadır. Bu vâka çalışmalarıyla medya ilişkileri konusunda birebir uygulama yapma ve medyada neyi, nasıl ifade ettiğinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağını deneyimleme şansı sunulmaktadır. Birebir uygulama çalışmaları, profesyonel kamera ile kaydedilmekte, uygulama sırasında görüntüler katılımcılar ve eğitim danışmanları tarafından izlenerek yorumlanmakta, gelişim alanları ile ilgili öneriler paylaşılarak katılımcılara raporlanmaktadır.