Ortak Akıl Arama ve Marka Konumlandırma Çalışması

İletişim; global ve yerel ekonomik kuralların, rekabetin ve bunlara bağlı olarak da tüketicinin sürekli değişim içinde olduğu günümüz koşullarında kurum, marka ya da kişilerin iş sonuçlarına ulaşmak için yönetmek zorunda oldukları en önemli süreçlerden biridir. 

Tutarlı, yaratıcı ve sürekliliği olan, stratejik yaklaşımla planlanan ve yönetilen iletişim süreçlerinin kurum itibarının oluşmasındaki önemi tartışılmaz. Bu doğrultuda gerçekleştirilen iletişim çalışmalarının hedeflere uygunluğu ve iş sonuçlarına katkısı ise düzenli olarak ölçümlenmesi gereken kritik aşamadır. Stratejik İletişim Yönetimi, Algılama Yönetimi yaklaşımıyla, mesajların etkinliğini değerlendirir. Problemin ya da fırsatın belirlenmesi kapsamlı olarak yapılmış durum analizinden yararlanılarak oluşturulur. Durum analizi kurumun kendisi ve çevresini daha  iyi tanıyabilmesi için gereklidir. 

İletişim yönetimi “stratejik değeri” olan bir kavramdır ve doğru taktik/yöntem izlenmesini gerektirir. Yönetilmeyen iletişim etkili sonuçlar doğuramaz, böyle bir beklenti hayalcilikten öteye geçemez. Stratejik iletişim, farklılıkların altını çizer, "neden bizi tercih etmeleri" gerektiğini vurgular.

Bir kurumun kamuoyunda, müşterilerinde, devlet ve paydaşları nezdinde farklılıklarının ön plana çıkartılmasında kendi içinde yapacağı kurumsal marka, alt markalar ve itibarın konumlandırılması çalışmasının, gelecek tasarımında büyük rolü ve katkısı vardır.