Kamu İlişkileri

Günümüz toplumunda kamu sektörü ve kurumlarıyla, iş dünyası arasında sağlıklı iletişim, iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, atılacak doğru adımların, kamunun çıkarlarına olduğu kadar özel sektörün de gelişim ve büyümesine hizmet etmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Artık çok açık biçimde görülüyor ki kamu nezdinde belirli iletişim stratejisi olmayan şirketler, rekabet avantajını kaybetmektedir. Özel kuruluşlar, bürokratik süreçlerde kendileri için risk oluşturabilecek konuları yönetemedikleri sürece, örneğin daha en başta kendilerine doğru anlatmayı başaramadıkları, arzu ettikleri algıyı oluşturamadıkları sürece, ne beklenen faydayı ve iş sonuçlarını elde edebilmektedirler ne de riskleri öngörüp yönetebilmektedirler. Oysa, rakiplerine fırsat vermeden pozitif algı ve güven duygusu yaratan şirketler, ancak kamunun desteğini kazanırlarsa başarılı iş sonuçlarına ulaşabilirler.

Öte yandan Kamu, sektörlerin kritik unsur ve hassasiyetlerini bilmediği gibi sektörler de kendi alanlarına ilişkin bürokrasi, kanun yapma ve karar verme süreçlerine ilişkin detaylara tam anlamıyla hakim olmayabilmektedir. Özel sektörün olduğu kadar Kamu’nun da iletişimde doğru ve sağlıklı işleyişin gerçekleşebilmesi, doğru köprülerin kurulması, karşılıklı anlama ve anlatmanın oluşabilmesi için ehil ellere ihtiyacı bulunmaktadır. Özel sektörün iletişim faaliyetleri çerçevesinde kamu ile ilişki gerektirecek konularda ilgili kamu otoritelerine yönelik yazışmalar, randevu ve görüşmelerin yasal ve meşru zeminde sağlanması, sektörlere yönelik yasal gelişmeler ve düzenlemelerin proaktif olarak takip edilmesi ve bunun sektörü ve şirketleri nasıl etkileyeceğini öngörerek, proaktif iş geliştirme çalışmaları yapılması için de ehil eller gerekmektedir. Bersay İletişim Grubu, bünyesindeki ehil ellerden aldığı güç ve güvenle süreç yönetimini yapmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen  info@bersay.com.tr adresine ulaşınız.