Kurumsal İletişim

İletişim; global ve yerel ekonomik kuralların, rekabetin ve bunlara bağlı olarak da tüketicinin sürekli değişim içinde olduğu günümüz koşullarında kurum, marka ya da kişilerin iş sonuçlarına ulaşmak için yönetmek zorunda oldukları en önemli süreçlerden bir tanesi... Tutarlı, yaratıcı ve mutlaka sürekliliği olan, yani stratejik bir yaklaşımla planlanan ve yönetilen, iletişim süreçlerinin kurum itibarının oluşmasındaki yeri ve önemi tartışılmaz. Bu doğrultuda gerçekleştirilen iletişim çalışmalarının hedeflere uygunluğu ve iş sonuçlarına katkısı ise düzenli olarak ölçümlenmesi ve raporlanması gereken kritik konular.

Bersay Danışmanlık olarak, belirlenen iletişim stratejisi ve buna bağlı uygulamaya koyulan iletişim çalışmalarının düzenli olarak ölçülmesi, raporlanması ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasının önemine inanıyoruz. Bu alandaki gelişmeler ile yenilikleri yakından takip etmekle kalmıyor, 1990 yılından beri biriktirdiğimiz tecrübe ve bilgimizle mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun özel ölçümleme metodları da geliştiriyoruz.

Bizim bu konudaki duruşumuzu ve kararlılığımızı ise en güzel British Telecom’un eski başkanının “ölçemiyorsan yapma” sözü tarif ediyor.

Daha fazla bilgi için lütfen info@bersay.com.tr ulaşınız.