Finansal İletişim

Türkiye’nin küresel ekonomi ile entegrasyon sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan yabancı sermaye olgusu; bu çerçevede artan birleşme ve satın alma operasyonları, büyük özelleştirme girişimleri ya da halka arzlar giderek iletişimde de yepyeni bir uzmanlaşma alanı olarak Finansal İletişim’i yarattı.

Finansal İletişimi kurumsal performans adına yapılan ‘doğru’ işlerin iletişimini (karlılık, verimlilik, pazar payı, büyüme, yeni yatırımlar, istihdam, ekonomiye sağlanan katma değer v.b.) doğru bir bilgilendirme stratejisiyle ve açıklık, şeffaflık, süreklilik ilkelerine bağlı kalarak yönetmek olarak tanımlayabiliriz.

Kurum ile hissedarları ve hissedarların karar süreçlerini etkileyen tüm diğer sosyal paydaşları (medya, fikir önderleri, yasal düzenleyiciler, v.b.) kapsayan çok boyutlu bir iletişim modülü olan Finansal İletişimin en yaygın kollarından biri Halka Arz İletişimi; halka açılmaya hazırlanan bir kurumun sadece mevcut değil, aynı zamanda gelecek performansının da pazarlanması ve satışı üzerine kurulu bir süreçtir. Halka arz iletişimi, sadece iletişimi değil bununla birlikte ilgili yasal süreçleri ve prosedürleri de iyi bilmeyi ve iletişimi bu çerçevede yönetmeyi zorunlu kılan özel bir alandır.

Daha fazla bilgi için lütfen info@bersay.com.tr ulaşınız.