Endüstriler \ Eğlence, Kültür-Sanat

Bir toplumun ayakta kalmasını sağlayan iki unsur vardır; o toplumun kültürü ve değerleri. Türkiye bu açıdan çok şanslı bir ülke. Son yıllarda Türkiye ekonomisi istikrarlı ve büyüyen bir çizgiye sahip. Bu güven ortamı beraberinde sosyal dönüşümü getiriyor, kültüre ve sanata olan yatırımlarda da artış yaşanıyor. Gelişen bu ekonomik yapı, ülkeler arası kültür sanat yatırımlarını da tetikliyor.

Yakın gelecekte ise başta 2020 olimpiyatlarına adaylık süreci olmak üzere festivaller, şehir organizasyonları, toplumsal farkındalık kampanyaları, kurum itibarına önemli ölçüde katkı sağlayan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gibi pek çok etkinlik Türkiye’yi bu konuda çok uzun ve katma değerli bir yolun beklediğini gösteriyor.

Ülke ve şirketler bazında gerçekleştirilen bu etkinlikleri başarıya götüren en önemli faktörlerden bir tanesi de şüphesiz iletişim. Türkiye’nin ekonomik gelişmişliğinin bir yansıması olan ve giderek artış gösteren kültür sanat faaliyetleri kendi içinde başlı başına bir sektör haline dönüşürken, iletişim sektörü açısından bakıldığında da ayrı bir uzmanlık alanı, ayrı bir alt sektör haline geliyor.

Bugün bizim sektörümüzde de teknoloji gibi, perakende gibi kültür sanat da ayrı bir sektör olarak uzmanlık alanımıza girmiş durumda. Bu konuda deneyimi, bilgisi ve becerisi olan bir iletişimcinin sunacağı fark ve getireceği katma değer tartışılmaz.

Kurumun kültür ve değerlerine uygun faaliyetlerle hedef kitleye ulaşma, ilişki kurma, bu ilişkiyi doğru mesajlarla besleme, güçlendirme ve korumaya yönelik tüm aksiyonların doğru kurgulanması gerekiyor.

Bu da ancak ehil eller tarafından hazırlanmış doğru bir iletişim planıyla mümkün.

Daha fazla bilgi için lütfen info@bersay.com.tr adresine ulaşınız.