Bursiyerlerimiz

2016 YILI BURSİYERLERİ TEZ KONUSU
Seçil Kılıç  Yüksek Lisans / Bilgi Üniversitesi – Uluslararası İlişkiler (2016) Yunanistan`da Parti Sistemi Transformasyonunda Syriza`nın ve Seçmen Oy Davranışında Meydana Gelen Değişimlerin Rolü
Esra Büdün  Yüksek Lisans / Marmara Üniversitesi – Halkla İlişkiler (2016) Cinsiyet Farklılıkları Bağlamında Yöneticilerin Bilişssel İletişim Yetkinliğinin Kurumsal İzlenim Yönetimine Etkisi
Ahmet Sürücü  Yüksek Lisans / Anadolu Üniversitesi – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (2016) Kent Markası Yönetiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: İstanbul Örneği

2015 YILI BURSİYERLERİ TEZ KONUSU
İpek Soyuak   Yüksek Lisans / Yeditepe Üniversitesi - Pazarlama İletişimi Marka Yönetiminde İkna Stratejileri- Nöromarketing – Etik Açısından Değerlendirilmesi
Özlem Mine Ceylan  Yüksek Lisans / İstanbul Üniversitesi - Halkla İlişkiler (2015 – 2016) Sosyal sorumluluk konusunda üniversitelerin duruşu: Türkiye, Arnavutluk ve İtalya`daki üniversitelerin uygulamaları ve üniversite gençliğini sosyal sorumluluk alanına dâhil etme konusunda bir öneri
2014 YILI BURSİYERLERİ TEZ KONUSU
Bahar Balcı   Atatürk Üniversitesi Savaş Fotoğrafçılığı Bağlamında Ölüm ve Mahremiyet: Ölü Bedenlerin Teşhiri ya da Medyanın Ölü-Seviciliği.
Mahmut Özçelik                Marmara Üniversitesi Siyasal İletişimde Algılama Yönetimi: 2014 Yerel Seçimler Adalet ve Kalkınma Partisi Örneği
Melike Balıkçı                İstanbul Üniversitesi Haber Söylemi Bağlamında Türk Basınında Toplumsal Olayların Sunumu: Taksim Gezi Parkı Haberlerinin Nitel ve Nicel Analizi
2012 YILI BURSİYERLERİ TEZ KONUSU
Selin Bitirim   Ege Üniversitesi Toplumsal Faydanın Yaratılmasında Sosyal Pazarlama ve İletişim
Şükran Özlem Erkmen Galatasaray Üniversitesi Avrupa Birliği Medya Alanında Türk Gazeteciler – Ulusal Alanın Habercilik Pratiklerine Etkisi
Hatice Özgiden Ege Üniversitesi Değişen Tüketim Ortamı Olarak Sosyal Medyanın E-Ticarete Etkisi
Ceyhun Bayraktar Marmara Üniversitesi Bir Kriz İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya
Aydın Çam Marmara Üniversitesi İletişim ve Kültür Endüstrilerine Anlık Katılımlar
2011 YILI BURSİYERLERİ TEZ KONUSU
Seçkin Çetin   Harp Akademileri
İstihbarat ve Karşı İstihbaratta Algılama Yönetimi: 2003 Irak Savaşı Örneği
Özge Gürsoy Marmara Üniversitesi Görsel Medyaya Yansıması Açısından Değişen Aile Değerleri
Ilgın Çakıroğlu Marmara Üniversitesi Siyasi Partilerin Marka Denkliğinin Oy Verme Niyetine Etkisi
Aslı Tosuner İstanbul Üniversitesi Bilginin Tüketimdeki Rolü ve Tüketici Davranışının Daha Üretici Yönde Değiştirilmesi için Sosyal Medya Araçları ile Bilginin Artırılması

2017 YILI BURSİYERLERİ TEZ KONUSU
Canan Eyigün Yüksek Lisans / Boğaziçi Üniversitesi - Halkla İlişkiler
Burcu Günal Yüksek Lisans / Marmara Üniversitesi - Genel Gazetecilik
Zeynep Kunt Doktora / Bilgi Üniversitesi