Bersay İletişim Enstitüsü

Bersay İletişim Grubu’nun sosyal sorumluluk projesi olarak iletişim dünyasının hizmete giren Bersay İletişim Enstitüsü; güncel ve nitelikli eğitim ve etkinleriyle, yolu iletişimden geçen herkes için, bir iletişimde mükemmellik merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe uygun anlayışla vizyonunu da bir dünya görüşünün geliştirilmesinde belirleyici olan en temel üç alanda; eğitim, eğlence ve estetik’te nitelik üzerine yapılandırmıştır.

Enstitü; iletişim sektörünün çalışanlarına, iletişim sektöründen profesyonel destek alanlara, her alandaki üst düzey yöneticilere, iletişim sektörünün genç adaylarına ve kişisel gelişim sağlamak isteyen profesyonellere, iletişimi doğru okuyup anlama ve iletişim alanında daha yetkin olabilmelerinde, ihtiyaç duydukları yenilenmeyi, düşünsel derinliği ve sağlam dünya görüşünü sağlamayı amaçlamaktadır.

Enstitü; düzenlediği bu eğitimlerden elde ettiği tüm işletme kârını iletişim alanında Yüksek Lisans ve Doktora Bursu olarak değerlendirmektedir. 

Bersay İletişim Ensititüsü; eğitim ve etkinliklerde olduğu kadar, iletişim sektörü profesyonelleri ve sektörden hizmet alanlara bilgi ve buluşma zemini oluşturma niteliğindeki çalışmalarıyla, yayımladığı Dünya Görüşü, Çizginin Dışındakiler gibi kitapların yanısıra, yazarlığını Ali Saydam’ın yaptığı Algılama Yönetimi, Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir, İktidar Yalnızlıktır, Vazgeçmek Özgürlüktür isimli kitaplarıyla, yayımlanan pekçok araştırma makeleleriyle bir bütün olarak, iletişim alanının önemli bir kurumu niteliği olma özelliğine sahiptir.