Bersay İletişim Enstitüsü \ BİE Eğitimleri

1-Medya İlişkileri Eğitimi 

Medya İlişkileri Eğitimi’nin hedef kitlesi; Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, orta kademe yöneticiler ile kurumunu görsel ve yazılı medyada ‘kurum sözcüsü’ olarak temsil eden, medya iletişimi konusunda yetkinliklerini artırmak isteyen tüm yöneticilerdir.

Medya İlişkileri Eğitimi’nin temel amacı, katılımcıların kurumlarını temsilen üçüncü şahıs ve medya gibi kuruluşlarla yapacakları her tür ilet işim, konuşma, konferans ve röportajlarda kullanabilecekleri; bilgi, iletişim ve ifade becerilerini geliştirmektir. Eğitim içeriği, bu amaca hizmet edecek şekilde kuruluşun ve katılımcıların gereksinim ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmış ve içeriklendirilmiştir. 

Bersay İletişim Enstitüsü’nce verilmekte olan, Medya İlişkileri Eğitimi’nin güçlü olduğu unsurların başında, sektörel deneyimlerle bilimsel bilgi birikiminin bir potada eritilerek, profesyonel dünyanın ihtiyacı doğrultusunda yeniden içeriklendirilmesi gelmektedir. Stratejik İletişim Danışmanlığı bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak, eğitime katılanlara, iletişimin unsurları, medyanın kullanımı ve medya ile ilişkiler konusunda, önermeler, yönlendirmeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Eğitimin başarılı olması amacıyla; konusunda uzman, medyaya ilişkin temel kurumsal işleyiş ve kültürü, teorik bilgi temelleriyle ve uygulamanın içindeki işleyişi ile aktarabilecek bir kadro oluşturulmuştur. Mesleki birikiminin yanı sıra, önemli başarılara imza atmış eğitmen kadrosu, katılımcılara, yoğunlaştırılmış bir eğitim vermektedir.  

Uygulamalı eğitim aşamasında, senaryolara dayanarak, kriz anında medya açıklaması, basın toplantısı, TV canlı yayını, gazete röportajı gibi vâka çalışmaları yapılmaktadır. Bu vâka çalışmalarıyla medya ilişkileri konusunda birebir uygulama yapma ve medyada neyi, nasıl ifade ettiğinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağını deneyimleme şansı sunulmaktadır. Birebir uygulama çalışmaları, profesyonel kamera ile kaydedilmekte, uygulama sırasında görüntüler katılımcılar ve eğitim danışmanları tarafından izlenerek yorumlanmakta, gelişim alanları ile ilgili öneriler paylaşılarak katılımcılara raporlanmaktadır. 

2-Kriz İletişimi Eğitimi 

“Kriz İletişimi Eğitimi”nin hedef kitlesi; kurumların yaşayacağı krizler ihtimalinde sözcü görevini üstlenecek Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, orta kademe yöneticiler ile kurumunu görsel ve yazılı medyada ‘kurum sözcüsü’ olarak temsil eden, kriz iletişimi konusunda yetkinliklerini artırmak isteyen tüm yöneticilerdir.

“Kriz İletişimi Eğitimi”nin temel amacı, katılımcıların kurumlarını kriz durumlarında karşılaşılacak olası tehditlerden korumak, zararları minimuma indirmek ve krizleri gerektiğinde fırsata çevirebilecek stratejiler uygulayabilmesini amaçlamaktadır. Ek olarak kriz halinde kurum sözcülerinin, kurumlarını temsilen üçüncü şahıs ve medya gibi kuruluşlarla yapacakları her tür iletişim, konuşma, konferans ve röportajlarda kullanabilecekleri; bilgi, iletişim ve ifade becerilerini geliştirmektir. Eğitim içeriği, bu amaca hizmet edecek şekilde kuruluşun ve katılımcıların gereksinim ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmış ve içeriklendirilmiştir. 

Bersay İletişim Enstitüsü’nce verilmekte olan, “Kriz İletişimi Eğitimi”nin güçlü olduğu unsurların başında, sektörel deneyimlerle bilimsel bilgi birikiminin bir potada eritilerek, profesyonel dünyanın ihtiyacı doğrultusunda yeniden içeriklendirilmesi gelmektedir. Stratejik İletişim Danışmanlığı bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak, eğitime katılanlara, iletişimin unsurları, medyanın kullanımı ve medya ile ilişkiler konusunda, önermeler, yönlendirmeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Eğitimin başarılı olması amacıyla; konusunda uzman, medyaya ilişkin temel kurumsal işleyiş ve kültürü, teorik bilgi temelleriyle ve uygulamanın içindeki işleyişi ile aktarabilecek bir kadro oluşturulmuştur. Mesleki birikiminin yanı sıra, önemli başarılara imza atmış eğitmen kadrosu, katılımcılara, yoğunlaştırılmış bir eğitim vermektedir. 

Uygulamalı eğitim aşamasında ise, kriz senaryoları oluşturularak katılımcıların kriz durumlarında medya ve 3. şahıslar karşısında geliştirilmesi gereken strateji ve taktikler denenmektedir. Bu vâka çalışmalarıyla kriz iletişimi ve medya ilişkileri konusunda birebir uygulama yapma ve medyada neyi, nasıl ifade ettiğinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağını deneyimleme şansı sunulmaktadır.  

3-Ortak Akıl Arama ve Marka Konumlandırma Çalışması 

İletişim; global ve yerel ekonomik kuralların, rekabetin ve bunlara bağlı olarak da tüketicinin sürekli değişim içinde olduğu günümüz koşullarında kurum, marka ya da kişilerin iş sonuçlarına ulaşmak için yönetmek zorunda oldukları en önemli süreçlerden biridir. 

Tutarlı, yaratıcı ve sürekliliği olan, stratejik yaklaşımla planlanan ve yönetilen iletişim süreçlerinin kurum itibarının oluşmasındaki önemi tartışılmaz. Bu doğrultuda gerçekleştirilen iletişim çalışmalarının hedeflere uygunluğu ve iş sonuçlarına katkısı ise düzenli olarak ölçümlenmesi gereken kritik aşamadır. Stratejik İletişim Yönetimi, Algılama Yönetimi yaklaşımıyla, mesajların etkinliğini değerlendirir. Problemin ya da fırsatın belirlenmesi kapsamlı olarak yapılmış durum analizinden yararlanılarak oluşturulur. Durum analizi kurumun kendisi ve çevresini daha  iyi tanıyabilmesi için gereklidir. 

İletişim yönetimi “stratejik değeri” olan bir kavramdır ve doğru taktik/yöntem izlenmesini gerektirir. Yönetilmeyen iletişim etkili sonuçlar doğuramaz, böyle bir beklenti hayalcilikten öteye geçemez. Stratejik iletişim, farklılıkların altını çizer, "neden bizi tercih etmeleri" gerektiğini vurgular.

Bir kurumun kamuoyunda, müşterilerinde, devlet ve paydaşları nezdinde farklılıklarının ön plana çıkartılmasında kendi içinde yapacağı kurumsal marka, alt markalar ve itibarın konumlandırılması çalışmasının, gelecek tasarımında büyük rolü ve katkısı vardır. 

4-Etkili Konuşma ve Sunum Eğitimi 

Bu eğitimde; katılımcıların konuşma becerilerinin geliştirilmesi, iyi konuşmanın ve konuşmacı olmanın özellikleriyle ilgili farkındalık yaratılması ve profesyonel bakış açısı kazandırılması amaçlanır. Katılımcıların iyi konuşmacı olma yönünde edinmeleri gereken bilgiler aktarılır, uygulamalar yaptırılır. 

Eğitimde, sınıf içi etkileşimli bilgi paylaşımı, beceri geliştirmeye ve farkındalık kazandırmaya yönelik uygulamalar, uygulamaların izlenmesi ve geribildirim olarak paylaşılması yöntemleri izlenmektedir. Ayrıca, katılımcıların kişisel performanslarını içeren çekimler CD kaydı olarak eğitim sonrası katılımcılara teslim edilmektedir.